Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-188/21

KRKA, d. d., Novo mesto

Predlagana dividenda za Krkine delničarje 17,6 % višja od lanskoletne

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 17 Uredbe (EU) št. 596/2014 družba Krka, d. d., Novo mesto obvešča zainteresirano javnost o predlagani uporabi bilančnega dobička za leto 2020. 

Obvestilo je v prilogi. 


Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 8. 4. 2021 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 08.04.2021