Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-101/21

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

KS NALOŽBE d. d. – povečanje števila delnic KSFR

Izdajatelj:

KS NALOŽBE, d.d.

Poslovni naslov:

Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana

Segment:

Organiziran trg – Standardna kotacija

Oznaka:

KSFR

ISIN:

SI0021113855

CFI koda:

ESVUFR

Datum vpisa v KDD d.d.:

8. 4. 2021

Obstoječe število delnic:

7.909.878

Dodatno št. delnic:

1.954.000

Novo število delnic:

9.863.878

Datum povečanja na borznem trgu:

9. 4. 2021

Razlog:

Povečanje osnovnega kapitala družbe.

Druge informacije:

Objava Prospekta za uvrstitev dodatnega števila delnic v trgovanje na SEOnet, dne 31. 3. 2021

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 08.04.2021