Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-10/21

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Revidirano letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2020 v formatu ESEF

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in na podlagi 134. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo:

Nadzorni svet Save Re, d.d., je na seji 7. 4. 2021 potrdil Revidirano letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2020.

V prilogi objavljamo revidirano letno poročilo v standardnem formatu ESEF v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815 in prvim odstavkom 134. člena ZTFI-1.

Uprava družbe
Datum: 12.04.2021
Pripeti dokumenti:  Revidirano letno poročilo 2020