Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-203/21

KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Obvestilo o zaključku postopka povečanja osnovnega kapitala družbe iz naslova odobrenega kapitala

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU ter veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana obvešča zainteresirano javnost, da se je iz razloga povečanja osnovnega kapitala družbe iz naslova odobrenega kapitala dne 9. 4. 2021 povečalo število delnic z oznako KSFR, ki kotirajo na Ljubljanski borzi in sicer za dodatno število 1.954.000.  Novo število delnic z oznako KSFR znaša 9.863.878.

V postopku povečanja osnovnega kapitala družbe iz naslova odobrenega kapitala je vse novo izdane delnice vpisal in prevzel dosedanji delničar družbe KALANTIA LIMITED, 28 Oktovriou, 261, View Point Tower, 3035 Limassol, Ciper.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 12. 04. 2021 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 12.04.2021