Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-12/21

KRKA, d. d., Novo mesto

Revidirano letno konsolidirano in nekonsolidirano poročilo družbe Krka, d. d., Novo mesto za leto 2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 134. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja Revidirano letno konsolidirano in nekonsolidirano poročilo za leto 2020.

Poročilo je v uradnem ESEF formatu in predstavlja izpolnitev obveze razkritja letnega poročila v skladu s prvim odstavkom 134. člena ZTFI – 1 in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815.

Družba Krka, d. d., Novo mesto je dodatno pripravila neuradno različico revidiranega konsolidiranega in nekonsolidiranega letnega poročila za leto 2020 v obliki PDF, ki je objavljeno na spletni strani družbe v rubriki finančna poročila.

 

Poročilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 15. 4. 2021 dalje, in sicer za obdobje najmanj 10 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 15.04.2021