Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-260/21

UNIOR d.d., Zreče

Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VI-21. redni seji, dne 22. 4. 2021 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

 • Nadzorni svet se je seznanil s poročilom 20. in 21. seje revizijske komisije nadzornega.
 • Nadzorni svet se je seznanil s poročilom 8. in 9. seje kadrovske komisije nadzornega sveta.
 • Nadzorni svet se je seznanil s poročilom komisije za imenovanja nadzornega sveta.
 • Na podlagi poročila revizijske komisije nadzornega sveta je nadzorni svet obravnaval in potrdil Letno poročilo družbe UNIOR d.d. in Skupine UNIOR 2020 z izdajo pisnega poročila o rezultatih preveritve.
 • Nadzorni svet je sprejel Izjavo o upravljanju, Izjavo o skladnosti s kodeksom in Izjavo o nefinančnem poslovanju.
 • Nadzorni svet se je seznanil, da bo družba javno objavila Letno poročilo družbe UNIOR d.d. in Skupine UNIOR 2020. Kot ločen dokument bo objavila tudi Izjavo o upravljanju, Izjavo o skladnosti s kodeksom in Izjavo o nefinančnem poslovanju, ki so tudi sestavni del Letnega poročila družbe UNIOR d.d. in Skupine UNIOR 2020. Javne objave navedenega bodo, v skladu z objavljenim finančnim koledarjem, 24. 4. 2021.
 • Nadzorni svet je sprejel odločitev, da se ne izplača spremenljivi prejemek uprave družbe za poslovno leto 2020.
 • Nadzorni svet je potrdil dnevni red 25. seje skupščine družbe UNIOR d.d., ki bo sklicana predvidoma dne 7. 5. 2021, skupščina pa se izvede dne 9. 6. 2021.
 • Nadzorni svet se je seznanil s posodobljeno Politiko upravljanja družbe UNIOR d.d. ter vsebino dokumenta v predlagani obliki sprejel in potrdil.
 • Nadzorni svet je obravnaval in se seznanil z rezultati vrednotenja učinkovitosti nadzornega sveta UNIOR d.d.
 • Nadzorni svet se je seznanil s podatki o poslovanju v treh mesecih leta 2021. V tem obdobju je družba UNIOR d.d. dosegla 47 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 24,1 odstotka več kot v enakem obdobju preteklega leta, 6,1 odstotka več kot v enakem obdobju leta 2019 ter 8,3 odstotka več kot smo načrtovali za prve tri mesece leta 2021.

Pandemija koronavirusne bolezni je v letu 2020 imela velik negativni vpliv na poslovanje Skupine UNIOR, ki deluje pretežno v avtomobilski industriji in tudi v dejavnosti turizma, ki sta bili med najbolj prizadetimi. Negativni učinki pandemije, ki so se že januarja 2020 pojavili v povezanem podjetju Ningbo UNIOR FORGING Company Ltd. na Kitajskem, so že v marcu zajeli praktično vsa podjetja v skupini, še danes pa se odražajo pri poslovanju turistične dejavnosti v Skupini UNIOR.

Skupina UNIOR je v letu 2020 dosegla 210,3 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 17,9 odstotka manj kot v letu 2019. Poslovno leto 2020 smo končali z 2,2 milijona evrov izgube, kar je 12,6 milijona slabše kot v letu 2019. Tako kot pri rezultatih poslovanja družbe UNIOR d.d., je tudi pri Skupini UNIOR, poleg negativnih vplivov pandemije koronavirusa na negativni rezultat dodatno v višini 4,3 milijona evrov vplivalo prevrednotenje naložbene nepremičnine v Mariboru na pošteno vrednost, kar pa ni imelo vpliva na EBITDA. Ta je v letu 2020 dosegla 23,9 milijona evrov, kar je 8 milijonov evrov manj kot v letu 2019.

V letu 2020 se je zadolženost Skupine UNIOR zmanjšala, saj so se finančne obveznosti zmanjšale za 16,9 milijona evrov na 106,4 milijona evrov, delno z rednim odplačilom glavnic kreditov, delno pa s prejeto kupnino iz prodaje naložbene nepremične v Mariboru. Kazalnik NFD/EBITDA se je z doseženih 3,32 v letu 2019 povečal na 3,66. Še vedno brez odstopanj izpolnjujemo vse zaveze do bank, ki so opredeljene v Sindiciranih kreditnih pogodbah.

V družbi UNIOR d.d. smo v letu 2020 dosegli 138,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 21,3 odstotka manj kot v doslej rekordnem letu 2019 in predstavlja 20,9 odstotni zaostanek za planom leta 2020. Poslovno leto 2020 smo končali s 7,96 milijona evrov izgube, kar je za 14,1 milijona evrov slabši rezultat kot v letu 2019. Poleg negativnih učinkov pandemije koronavirusa je na negativni rezultat UNIOR d.d. in tudi Skupine UNIOR v višini 4,3 milijona evrov dodatno vplivalo prevrednotenje naložbene nepremičnine v Mariboru na pošteno vrednost. Prevrednotenje nepremičnine ni vplivalo na EBITDA. Ta je v letu 2020 dosegla 7,1 milijona evrov, kar je 8,8 milijona evrov manj kot v letu 2019.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe
Datum: 23.04.2021