Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-261/21

KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Objava sklica skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe, uprava sklicuje redno sejo skupščine delničarjev družbe KS Naložbe d.d., ki bo dne 28. 05. 2021 ob 14:00. uri na sedežu družbe KS Naložbe d.d., v Ljubljani, Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana.

Celotno gradivo za zasedanje skupščine je vsem delničarjem na vpogled na spletni strani družbe www.ks-nalozbe.com in na sedežu družbe vsak delavnik med 10. in 12. uro.

Uprava
Datum: 23.04.2021