Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-273/21

DARS d.d., Celje

Letni dokument

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, objavlja seznam informacij, ki so bile skladno z veljavno zakonodajo in na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. objavljene v obdobju zadnjih 12 mesecev in so javnosti dosegljive v okviru sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet (http://www.ljse.si).

Vse javne objave so dosegljive tudi na spletnih straneh družbe DARS d.d. (www.dars.si).

Letni dokument bo objavljen tudi na spletnih straneh družbe DARS d.d. (www.dars.si), kjer bo dostopen še vsaj pet let.

DARS d.d.
Komuniciranje
Datum: 26.04.2021
Pripeti dokumenti:  Letni dokument DARS d.d.