Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-35/21

TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi

Revidirano letno poročilo družbe Terme Čatež, d.d. in Skupine Terme Čatež za leto 2020

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež, d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja:

Revidirano letno poročilo družbe Terme Čatež, d.d. in Skupine Terme Čatež za leto 2020 s poročilom neodvisnega revizorja. Poročilo je v zahtevani ESEF obliki skladno z določbo prvega odstavka 134. Člena ZTFI-1 in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815.

Nadzorni svet družbe bo letno poročilo obravnaval na svoji naslednji seji.

Vpogled v današnjo objavo bo dostopen javnosti od trenutka objave na SEOnetu Ljubljanske borze, tudi na spletni strani www.terme-catez.si za odbobje najmanj 10 let od datuma objave, pod naslovom:

O podjetju – Medijsko središče – Sporočila za javnost

Uprava
Datum: 30.04.2021
Pripeti dokumenti:  Revidirano letno poročilo 2020