Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-293/21

UNION HOTELI d.d.

Obvestilo o vpisu oddelitve v sodni register

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje, družba Union Hotels Collection, hotelska dejavnost, d.d. objavlja sporočilo:

Okrožno sodišče v Ljubljani je v registrski zadevi vpisa spremembe dne 3.5.2021 sklenilo, da se na podlagi Delitvenega načrta družbe Union hoteli d.d. z dne 18.2.2021 od družbe Union hoteli d.d.  (sedaj: Union Hotels Collection, hotelska dejavnost, d.d.)  oddeli njen del, ki ga prevzame novoustanovljena družba EQUINOX NEPREMIČNINE d.d., matična številka 8847657000.

Soglasje k delitvi z ustanovitvijo nove družbe je bilo sprejeto na skupščini družbe Union hoteli d.d. dne 23.3.2021.

Sporočilo bo od dneva objave dalje do zakonsko določenega roka (5 let)  razvidno tudi na spletnih straneh družbe https://www.uhcollection.si/sl

 

Glavna izvršna direktorica
Tjaša Telič Goršič

Datum: 03.05.2021