Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-123/21

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

KD Group d.d.– predlog izplačila dividend

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana na podlagi sklica skupščine delničarjev KD Group d.d., povzema osnovne podatke o predvidenem izplačilu dividend in določa prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende. Borza opozarja, da se lahko navedeni podatki na podlagi vloženih nasprotnih predlogov delničarjev ali drugače izglasovanega sklepa skupščine delničarjev, spremenijo.
 

Oznaka delnic:

KDHR

Datum skupščine družbe:

Sreda, 9. 6. 2021, ob 10.00 uri

Višina predlagane dividende:

11,50 EUR

Predlagani datum izplačila dividend:

Petek, 18. 6. 2021

Presečni dan v delniški knjigi za upravičenost do dividende:

Četrtek, 17. 6. 2021

Prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende:

Sreda, 16. 6. 2021

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 04.05.2021