Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-125/21

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

NLB d. d. – predlog izplačila dividend

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana na podlagi sklica skupščine delničarjev družbe NLB d.d. povzema osnovne podatke o predvidenem izplačilu dividend in določa prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende. Borza opozarja, da se lahko navedeni podatki na podlagi vloženih nasprotnih predlogov delničarjev ali drugače izglasovanega sklepa skupščine delničarjev, spremenijo.

Oznaka delnic:

NLBR

Datum skupščine družbe:

Ponedeljek, 14. 6. 2021, ob 11.00 uri

Predlog izplačila dividend – 1. obrok:

Višina predlagane dividende:

0,60 EUR

Izplačilo dividend:

Torek, 22. 6. 2021

Presečni dan v delniški knjigi za upravičenost do dividende:

Ponedeljek, 21. 6. 2021

Prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende:

Petek, 18. 6. 2021

Predlog izplačila dividend – 2. obrok (pod odložnim pogojem):

Višina predlagane dividende:

0,64 EUR

Izplačilo dividend:

Ponedeljek, 18. 10. 2021

Presečni dan v delniški knjigi za upravičenost do dividende:

Petek, 15. 10. 2021

Prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende:

Četrtek, 14. 10. 2021

Več o načinu izplačila dividend v dveh obrokih je na voljo na povezavi: https://seonet.ljse.si/?doc=LATEST_PUBLIC_ANNOUNCEMENTS&doc_id=76194

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 04.05.2021