Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-388/21

KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Preklic skupščine KS NALOŽBE d.d., Ljubljana sklicane za dne 28.5.2021

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, 17. člena Uredbe 596/2014/EU ter veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: družba) obvešča zainteresirano javnost, da uprava družbe, na podlagi dne 26.05.2021 prejete zahteve delničarja KALANTIA LIMITED, 28 Oktovriou, 261, View Point Tower, 3035 Limassol, Ciper (v nadaljevanju: KALANTIA LIMITED ) preklicuje skupščino družbe, ki je sklicana dne 28.5.2021 ob 14.00 uri na sedežu družbe na Dunajski cesti 9 v Ljubljani. Skupščina je bila sklicana na podlagi dne 19.4.2021 dane zahteve za sklic skupščine družbe v skladu s 4. odst. 295. člena ZGD-1 delničarja KALANTIA LIMITED.

Prejeta zahteva za preklic skupščine družbe je v priponki tega obvestila.

Informacija o preklicu skupščine bo od 26.05.2021 dalje objavljena tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si), na spletni strani AJPES (http://www.ajpes.si) in na uradni spletni strani družbe (https://www.ks-nalozbe.com/).

Uprava
Datum: 26.05.2021
Pripeti dokumenti:  Zahteva za preklic skupščine