Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-391/21

UNIOR d.d., Zreče

Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

 

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VI-22. redni seji, dne 27. 5. 2021 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • Nadzorni svet se je seznanil s poročilom 23. seje revizijske komisije nadzornega sveta;
  • Nadzorni svet je obravnaval digitalizacijo poslovanja nadzornega sveta;
  • Nadzorni svet je obravnaval in potrdil Nerevidirano medletno poročilo za obdobje januar – marec 2021 za Skupino UNIOR in družbo UNIOR d.d., ki bo v skladu z objavljenim Finančnim koledarjem za leto 2021 javno objavljeno 31. 5. 2021;
  • Nadzorni svet se je seznanil s podatki o poslovanju v prvih štirih mesecih leta 2021. V tem obdobju je družba UNIOR d.d. dosegla 61,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 44,5 odstotka več kot v primerjalnem obdobju preteklega leta.

 

V Skupini UNIOR imamo v prvih mesecih leta 2021 dobro in stabilno naročilno stanje na našem največjem programu Odkovki, kljub počasnejši rasti prodaje novih avtomobilov v Evropi. Na programu Ročno orodje se srečujemo z rekordnim obsegom naročil, kar je posledica rasti segmenta specialističnih ročnih orodij in prodaje novo pridobljenim kupcem v preteklih letih. Še vedno ima epidemija COVID-19 vpliv na poslovanje programa Strojegradnja, kjer trenutno primanjkuje novih naročil, saj so kupci previdnejši pri naročanju nove investicijske opreme. Posebej izrazito pa se vpliv epidemije odraža v poslovanju naše turistične dejavnosti, kjer je podjetje Unitur d.o.o. zaradi omejitvenih ukrepov za preprečevanje okužb s koronavirusom v prvem četrtletju letošnjega leta poslovalo v zelo omejenem obsegu v okviru redkih dovoljenih dejavnosti, kot so zdravstvena rehabilitacija in priprave vrhunskih športnikov, kar je povzročilo skoraj popoln izpad zimske sezone v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta.

Skupina UNIOR je v prvem trimesečju leta 2021 dosegla 63,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 6,9 milijonov oziroma 12,3 odstotka več kot v prvem četrtletju leta 2020, ko je zaradi izrazitega negativnega vpliva epidemije COVID-19 v drugi polovici marca 2020 naročilno stanje sunkovito in drastično upadlo.

Prihodki od prodaje družbe UNIOR d.d. so v treh mesecih leta 2021 znašali 47 milijonov evrov in so bili za 9,1 milijona evrov oziroma za 24,1 odstotka višji kot v enakem obdobju preteklega leta.

V prvih treh mesecih letos smo v Skupini UNIOR zabeležili 3,9 milijona evrov dobička, kar je v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta, ko smo zabeležili 2,7 milijona evrov dobička, izboljšanje rezultata za 1,2 milijona evrov oziroma za 45,6 odstotka.

Dobiček družbe UNIOR d.d. je v prvem četrtletju letos dosegel 1,6 milijona evrov, kar je dva milijona evrov bolje kot v enakem obdobju lanskega leta.

Izid iz Poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) Skupine UNIOR  je v prvih treh mesecih 2021 dosegel 8,8 milijona evrov, kar je 6,6 odstotka oziroma 0,5 milijona evrov več kot v lanskem prvem četrtletju.

V družbi Unior d.d. se je za  1,6 milijona evrov  povečal EBITDA družbe, ki je v tem obdobju dosegel 4,3 milijona evrov in je za 60,7 odstotka višji kot v lanskem prvem četrtletju.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe
Datum: 28.05.2021