Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-40/21

Union Hotels Collection d.d.

Revidirano Letno poročilo družbe in Skupine Union hoteli za poslovno leto 2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Union hoteli d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana, objavlja revidirano Letno poročilo družbe in Skupine Union hoteli za poslovno leto 2020.

Upravni odbor je na svoji 46. redni seji dne 31.5.2021 obravnaval revidirano Letno poročilo družbe in Skupine Union hoteli za poslovno leto 2020.

Vpogled v letno poročilo družbe in Skupine Union hoteli za leto 2020 bo dostopen javnosti na spletni strani družbe http://www.uhcollection.si/  v obdobju najmanj 10 let od dneva objave.

Glavna izvršna direktorica
Tjaša Telič Goršič

Datum: 04.06.2021