Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-419/21

DARS d.d., Celje

Objava sklica skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, sklicuje 20. sejo skupščine družbe DARS d.d., ki bo 8. junija 2021 ob 11. uri v prostorih DARS d.d., Izpostava Ljubljana, Dunajska 7.

Ta informacija bo objavljena tudi na spletnih straneh DARS d.d. (www.dars.si), kjer bo dostopna še vsaj pet let.

 

DARS d.d.
Datum: 08.06.2021