Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-421/21

DARS d.d., Celje

Sklepi 20. seje skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, v pripetem delu notarskega zapisnika objavlja sklepe 20. seje skupščine DARS d.d., ki je bila 8. junija 2021.

Informacija bo objavljena tudi na spletnih straneh DARS d.d. (www.dars.si), kjer bo dostopna še vsaj pet let.

DARS d.d.
Datum: 08.06.2021