Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-180/21

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Uvrstitev in začetek trgovanja z zakladnimi menicami TZ190 in SZ123 izdajatelja Republika Slovenija

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Naslov:

Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

Oznaka:

TZ190

SZ123

ISIN koda:

SI0002502928

SI0002502936

CFI koda:

DYZTXR

DYZTXR

FISN koda:

RS/DISC TB 20210909 GOVT GTD

RS/DISC TB 20211209 GOVT GTD

Mesto trgovanja:

XLJU

XLJU

Segment borznega trga:

Trg obveznic – zakladne menice

Število:

81.500

121.000

Skupna nominalna vrednost (EUR):

81.500.000,00

121.000.000,00

Datum izdaje v KDD, d. d.:

10. 6. 2021

10. 6. 2021

Datum uvrstitve na borzni trg:

14. 6. 2021

14. 6. 2021

Začetek trgovanja:

14. 6. 2021

14. 6. 2021

Datum zaustavitve in umika  iz trgovanja na borznem trgu:

7. 9. 2021

7. 12. 2021

Datum zapadlosti:

9. 9. 2021

9. 12. 2021

En lot:

Apoen 1.000,00 EUR

Apoen 1.000,00 EUR

Minimalna količina za trgovanje:

En lot

Tečaj zakladnih menic:

Izražen v odstotku od nominalne vrednosti zakladne menice

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 10.06.2021