Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-41/21

CETIS, d. d., Celje

Popravek letnega poročila družbe CETIS d.d. in Skupine CETIS za poslovno leto 2020

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba CETIS d.d. objavlja popravek revidiranega letnega poročila o poslovanju družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2020 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2020.

Po potrditvi in objavi letnega poročila o poslovanju družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2020 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2020 je bilo ugotovljeno, da je prišlo do napak v tabelah letnega poročila na straneh 124-Čisti prihodki/stroški financiranja, 129-Gibanje neopredmetenih osnovnih sredstev in 135-Odplačilo posojil. Popravki ne vplivajo na poslovni izid. Upravni odbor je sicer letni poročili že obravnaval na seji 28. 4. 2021 in ju sprejel, popravke pa je obravnaval na seji 10. 6. 2021.

To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj 10 let objavljeno na spletnih straneh družbe CETIS d.d. www.cetis.si.

Upravni odbor družbe
Datum: 14.06.2021