Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-436/21

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Obvestilo o sklepih 25. skupščine delničarjev

Skladno s 124. in 130. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) ter 7. in 17. členom Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU (Uredba MAR), Uprava družbe Cinkarne Celje, d.d., Kidričeva 26, 3000 Celje, MŠ 5042801000, DŠ SI 15280373, objavlja sklepe 25. Skupščine družbe Cinkarne z dne 15. 6. 2021

 

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d.d.
Datum: 15.06.2021