Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-442/21

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Prejem nasprotnega predloga

Uprava družbe Telekoma Slovenije, d. d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, sporoča, da je dne 18. 6. 2021 s strani delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije prejela nasprotni predlog k predlogu sklepa po 8. točko dnevnega reda 33. skupščine delničarjev družbe, ki bo dne 18. 6. 2021. Nasprotni predlog je priložen temu obvestilu.

Nasprotni predlog je na vpogled delničarjem na skupščini družbe pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo za skupščino ter v elektronski obliki na spletni strani družbe http://skupscina.telekom.si/ in na borznem sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 18.06.2021
Pripeti dokumenti:  Nasprotni predlog MDS_18062021