Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-447/21

INTEREUROPA, d.d., Koper

Obvestilo s seje nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba INTEREUROPA d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Intereuropa d.d. obvešča zainteresirano javnost, da je Nadzorni svet na svoji seji dne 18. 6. 2021 imenoval g. Tomaža Kokota za predsednika nadzornega sveta, mag. Andrej Rihter pa ostaja namestnik predsednika nadzornega sveta.  

Nadzorni svet je za člana komisije za imenovanja in prejemke imenoval g. Tomaža Kokota.  

Javna objava bo objavljena na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa na naslovu www.intereuropa.si najmanj 5 (pet) let od datuma objave.

Nadzorni svet družbe Intereuropa d.d.
Datum: 18.06.2021