Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-457/21

CETIS, d. d., Celje

SKLEPI 32. SKUPŠČINE DRUŽBE CETIS d.d.

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje upravni odbor družbe objavlja sklepe 32. redne skupščine delničarjev družbe CETIS d.d., ki je bila 21. 6. 2021 v poslovnih prostorih družbe, na naslovu Čopova 24, 3000 Celje.

Obvestilo o sklepih skupščine delničarjev družbe CETIS d.d. je v pripetem dokumentu.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe CETIS d.d (www.cetis.si) najmanj 5 let od datuma objave.

Upravni odbor družbe
Datum: 22.06.2021