Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-459/21

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Preklic 28. redne skupščine delničarjev za dne 23. 7. 2021 in nov sklic 28. redne skupščine delničarjev za dne 26. 7. 2021

Uprava družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., preklicuje 28. redno skupščino delničarjev družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., ki je bila sklicana za dne 23. 7. 2021 ob 15.30 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana ter na podlagi 18. in 19. člena Statuta družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1, Pravil Ljubljanske borze, d.d., sklicuje

28. redno skupščino delničarjev,
ki bo dne 26. 7. 2021 ob 15.30 uri
na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107

Družba Poslovni sistem Mercator, d.d., objavlja gradivo za skupščino, in sicer: sklic skupščine, gradivo za skupščino, prijava udeležbe in pooblastilo za udeležbo.

Sestavni del gradiva za 28. redno skupščino je tudi Letno poročilo Skupine Mercator in družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., za leto 2020, ki ga je družba Poslovni sistem Mercator, d.d., objavila dne 26. 4. 2021 na SEOnetu, pod rubriko Letno poročilo.

Obvestilo bo od 23. 6. 2021 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

 

Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Uprava
Datum: 23.06.2021