Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-497/21

KD d.d., Ljubljana

Objava sklica 30. skupščine delničarjev družbe KD d.d.

 

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in v skladu s 152. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, določil veljavne zakonodaje in statuta KD, finančne družbe, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, upravni odbor družbe sklicuje 30. skupščino delničarjev družbe, ki bo v ponedeljek, dne 9.8.2021, ob 9.30 uri na sedežu družbe KD d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana.


Sklic skupščine je objavljen dne 7.7.2021 v časopisu Dnevnik. Sklic skupščine, predlogi sklepov z obrazložitvami ter ostale informacije in gradivo za delničarje so objavljeni na spletni strani družbe www.kd-fd.si v sklopu Odnosi z vlagatelji/Skupščina delničarjev in na spletnih straneh Ljubljanske borze d. d. SEOnet.

 

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in sprejetim letnim poročilom Skupine KD in družbe KD d.d. za leto 2020, je delničarjem dostopno tudi na sedežu družbe KD d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, v tajništvu v 3. nadstropju vsak delovni dan od dneva objave sklica do zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure.

To obvestilo bo od 7.7.2021 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.kd-fd.si v sklopu javnih objav še pet let od objave.

Upravni odbor
KD d.d.
Datum: 07.07.2021