Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-530/21

KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana

Nasprotni predlog k predlogu sklepa dnevnega reda skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, direktor družbe objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe KOMPAS SHOP d.d. objavlja, da je dne 28.7.2021 prejela nasprotni predlog Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) k predlogu sklepa št. 3.1. pod točko 3. dnevnega reda 39. skupščine družbe KOMPAS SHOP d.d.

Nasprotni predlog je priložen predmetnemu obvestilu.

Nasprotni predlog je objavljen in sporočen pod enakimi pogoji in na način kot sklic in ostalo skupščinsko gradivo.

Dokument je od 28.7.2021 dalje objavljen tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si, za obdobje najmanj deset let.

Direktor družbe
Datum: 28.07.2021
Pripeti dokumenti:  Nasprotni predlog