Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
SAR-24/21

DARS d.d., Celje

Objava nerevidiranega polletnega poročila

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, na podlagi 112. in 113. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja nerevidirano poročilo o poslovanju družbe DARS d.d. v prvem polletju 2021.

Nerevidirano poročilo o poslovanju družbe DARS d.d. v prvem polletju 2021 je v pripetem dokumentu.

Ta informacija bo objavljena tudi na spletnih straneh družbe DARS d.d. (www.dars.si), kjer bo dostopna še vsaj pet let od objave.

Komuniciraje
Datum: 30.08.2021