Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-590/21

KD d.d., Ljubljana

Obvestilo

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, 158. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in členov 7 ter 17 Uredbe (EU) št. 596/2014 družba KD, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: KD) obvešča, da je upravni odbor družbe na svoji seji, ki je potekala dne 1.9.2021 sprejel odločitev, da poslovodstvo družbe KD d.d.:

  • pridobi cenitev premoženja družbe KD Group d.d. v skladu s standardi, ki veljajo za cenitev premoženja in določitev profitnega stanja družbe KD Group d.d., za namen določitve primerne denarne odpravnine  ob izključitvi manjšinskih delničarjev v družbi KD Group d.d. ter predloži v seznanitev upravnemu odboru družbe KD d.d. cenitev, skupaj s predlogom višine primerne denarne odpravnine ter revizorjevim mnenjem o primernosti denarne odpravnine;
  • na podlagi prvega odstavka 385. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) zaprosi poslovodstvo družbe KD Group d.d. za posredovanje vseh informacij in dokazil, potrebnih za izdelavo cenitve premoženja družbe KD Group d.d.;
  • pridobi ponudbo banke glede določitve pogojev poslovnega sodelovanja v morebitnem postopku izključitve manjšinskih delničarjev, v katerem je glavni delničar dolžan predložiti izjavo banke o solidarni odgovornosti za izpolnitev obveznosti izplačila denarne odpravnine ter jo predloži v seznanitev in preučitev upravnemu odboru družbe KD d.d.,

vse z  namenom sprejema odločitve o pričetku postopka izključitve manjšinskih delničarjev na podlagi določbe 384. člena ZGD-1 v družbi KD Group d.d., izdajateljici delnic z oznako KDHR.

 

Družba KD d.d. bo o vseh odločitvah, vezanih na sprejem odločitve  o pričetku postopka izključitve manjšinskih delničarjev v družbi KD Group d.d., kot to zahtevajo določbe členov 384 do 386 Zakona o gospodarskih družbah, tekoče obveščala javnost.

 

 

To obvestilo bo od 01.09.2021 dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.kd-fd.si  v sklopu javnih objav, najmanj 5 let od datuma objave.  

 

 

 

 

Upravni odbor
KD d.d.
Datum: 01.09.2021