Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-608/21

REPUBLIKA SLOVENIJA

Obvestilo o poravnavi odkupa obveznic Republike Slovenije RS73 in RS83 ter o dodatnem odkupu obstoječih obveznic RS83

TO OBVESTILO NI NAMENJENO RAZPOŠILJANJU V JURISDIKCIJE, KJER BI BILO TAKŠNO RAZDELJEVANJE NEZAKONITO, ALI OSEBAM, KI SE NAHAJAJO V TAKŠNI JURISDIKCIJI ALI SO NJENI REZIDENTI.

15. september 2021

PORAVNAVA PONUDB ZA ODKUP SVOJIH OBSTOJEČIH OBVEZNIC V NOMINALNI VREDNOSTI 1.250.000.000 EUR Z OBRESTNO MERO 2,250 %. IN ZAPADLOSTJO LETA 2022 (ISIN: SI0002103453) (»OBVEZNICE 2022«) TER OBVEZNIC V NOMINALNI VREDNOSTI 2.230.000.000 EUR Z OBRESTNO MERO 0,200 %. IN ZAPADLOSTJO LETA 2023 (ISIN: SI0002103974) (»OBVEZNICE 2023«) IN DODATNI ODKUP OBSTOJEČIH OBVEZNIC 2023

V zvezi z obvestiloma z dne 31. avgusta 2021 in dne 8. septembra 2021, Republika Slovenije (»Izdajatelj« ali »Republika«), objavlja poravnavo svojih ponudb za obstoječe Obveznice 2022 in Obveznice 2023 (skupaj z Obveznicami 2022 imenovane »Obveznice«) v skladu z Izdajateljevim povabilom imetnikom Obveznic naj svoje Obveznice ponudijo v denarni odkup Izdajatelju (vsako takšno povabilo v nadaljevanju »Ponudba«, in skupaj »Ponudbi«).

Plačilo za Ponudbi je bilo podano v skladu z določili in pod pogoji, določenimi v Ponudbenem memorandumu (»Ponudbeni memorandum«). Izrazi, ki so v tem obvestilu pisani z veliko začetnico, a niso opredeljeni, imajo pomen, kot je opredeljen v Ponudbenem memorandumu.

Poleg tega se je Izdajatelj dne 8. septembra 2021 zavezal, da bo odkupil dodatno količino Obveznic 2023 v nominalnem znesku 80.000.000 EUR (»Odkup«). Odkup je bil zaključen pod enakimi cenovnimi pogoji, kot so bili dogovorjeni s Ponudbo za odkup Obveznic 2023 in kot je navedeno v spodnji tabeli:

Povzetek cenovnih pogojev Odkupa:

Odkupljen nominalni znesek

Donos ob odkupu Obveznic

Kupnina za Obveznice

Natečene obresti

Celotno plačilo (vključno z natečenimi obrestmi)

€80.000.000

- 0,820%

101,587 %

0,092 %

81.343.243,83 EUR

Izdajatelj je KDD naročil, naj po zaključku poravnave izbriše vse Obveznice odkupljene v skladu s Ponudbama in Odkupom.

Po zaključku Ponudb in Odkupa je skupni nominalni znesek predmetnih Obveznic vsake Serije, ki še niso zapadle v plačilo, sledeč:

Ime Obveznic

Skupni neodplačani znesek

Obveznice 2022

1.238.743.000,00 EUR

Obveznice 2023

2.063.152.000,00 EUR

Organizatorji so Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe in J.P. Morgan AG.

KDD

KDD - Centralna klirinško depotna družba, d.o.o.

Tivolska 48
1542 Ljubljana
Slovenija

Telefon: +386 1 307 35 61
Elektronski naslov: korporacijske@kdd.si / poravnava@kdd.si
Za: Iztok Kovač

 

 

 

 

 

 

 

 

OMEJITEV ODGOVORNOSTI: To obvestilo je treba brati skupaj s Ponudbenim memorandumom. To obvestilo ne predstavlja kakršne koli ponudbe ali vabila za pridobitev ali prodajo vrednostnih papirjev. Razdeljevanje tega obvestila in Ponudbenega memoranduma je lahko v določenih jurisdikcijah po zakonu prepovedano. Izdajatelj in Organizatorji zahtevajo, da se osebe, ki prejmejo to obvestilo ali Ponudbeni memorandum, seznanijo s takšnimi omejitvami in jih upoštevajo.

Ministrstvo za finance
Datum: 15.09.2021