Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-637/21

INTEREUROPA, d.d., Koper

Obvestilo o podpisu Kupoprodajne pogodbe za delnice družbe Intereuropa, d.d. (IEKG) v imetništvu SDH in KAD

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb družba INTEREUROPA d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Družba INTEREUROPA d.d. je dne 5. 10. 2021 s strani Slovenskega državnega holdinga, d. d. (v nadaljevanju: SDH) prejela pisno obvestilo, da je bila dne 27. 9. 2021 med prodajalcema SDH in Kapitalsko družbo pokojninskega in invalidskega zavarovanja (v nadaljevanju: KAD) ter kupcem Pošta Slovenije d.o.o., podpisana Kupoprodajna pogodba, na podlagi katere je SDH prodal 474.926 delnic IEKG v njegovem imetništvu, KAD pa 719.952 delnic IEKG v njenem imetništvu.

Javna objava bo objavljena na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa na naslovu www.intereuropa.si najmanj 5 (pet) let od datuma objave.

Uprava družbe
Datum: 06.10.2021