Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-293/21

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Uvrstitev in začetek trgovanja z zakladnimi menicami TZ193 izdajatelja Republika Slovenija

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Naslov:

Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

Oznaka:

TZ193

ISIN koda:

SI0002502993

CFI koda:

DYZTXR

FISN koda:

RS/DISC TB 20211230 GOVT GTD

Mesto trgovanja:

XLJU

Segment borznega trga:

Trg obveznic – zakladne menice

Število:

151.000

Skupna nominalna vrednost (EUR):

151.000.000,00

Datum izdaje v KDD, d. d.:

14. 10. 2021

Datum uvrstitve na borzni trg:

18. 10. 2021

Začetek trgovanja:

18. 10. 2021

Datum zaustavitve in umika  iz trgovanja na borznem trgu:

28. 12. 2021

Datum zapadlosti:

30. 12. 2021

En lot:

Apoen 1.000,00 EUR

Minimalna količina za trgovanje:

En lot

Tečaj zakladnih menic:

Izražen v odstotku od nominalne vrednosti zakladne menice

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 14.10.2021