Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-651/21

INTEREUROPA, d.d., Koper

37. skupščina delničarjev družbe INTEREUROPA d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Intereuropa d.d. Koper, objavlja naslednje sporočilo:

 

Na podlagi točke 6.30 Statuta družbe INTEREUROPA d.d. in skladno s 3. odstavkom 295. člena ZGD-1 uprava družbe sklicuje 37. skupščino delničarjev družbe Intereuropa d.d., ki bo 18. 11. 2021 ob 13.00 uri po priloženem dnevnem redu in predlogih sklepov z utemeljitvami.

Vzorec prijave in pooblastila za glasovanje na skupščini sta v prilogi.

Sklic skupščine se skladno s statutom družbe objavi na spletni strani AJPES.
 

Javna objava bo dostopna na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa d.d. na naslovu www.intereuropa.si najmanj pet let po datumu objave.

Uprava družbe INTEREUROPA d.d.
Datum: 18.10.2021