Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-661/21

Union Hotels Collection d.d.

Obvestilo

Družba Union Hotels Collection d.d. na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje objavlja naslednje  sporočilo:

 

Upravni odbor družbe Union Hotels Collection d.d. je dne 25. 10. 2021 prejel dopis večinskega delničarja – družbe Axor holding d.d., s katerim jo je slednja obvestila, da vodi postopek nezavezujočih pogajanj z morebitnimi ponudniki za nakup njenega deleža v družbi Union Hotels Collection d.d. ter jo hkrati zaprosila, da ji za namene vzpostavitve virtualne podatkovne sobe s ključnimi podatki o družbi Union Hotels Collection d.d., ki bodo na voljo potencialnim ponudnikom, posreduje oziroma omogoči dostop do nekaterih podatkov o družbi Union Hotels Collection d.d.

Upravni odbor je dne 26. 10. 2021 sprejel sklep, s katerim je odločil, da bo družbi Axor holding d.d. omogočil dostop do navedenih podatkov, in sicer pod pogojem sklenitve ustreznega sporazuma o nerazkrivanju in varovanju zaupnih podatkov. Ob tem družba Union Hotels Collection d.d. zainteresirano javnost tudi obvešča, da bo dostop do navedenih podatkov pod enakimi pogoji (tj. pod pogojem podpisa ustreznega sporazuma o nerazkrivanju in varovanju zaupnih podatkov) na njihovo zahtevo omogočila tudi vsem ostalim delničarjem družbe.

 

Union Hotels Collection d.d.

Upravni odbor

Datum: 26.10.2021