Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-43/21

DATALAB, d.d., Ljubljana

Objava revidiranega konsolidiranega in nekonsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2021

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje, družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja revidirano konsolidirano in nekonsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2021, ki se je začelo dne 1.7.2020 in končalo dne 30.6.2021.

Poročilo je v predpisanem ESEF formatu in predstavlja izpolnitev obveze razkritja letnega poročila v skladu s 1.odstavkom 134.člena ZTFI-1 in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815.

Družba Datalab Tehnologije d.d. je dodatno pripravila različico revidiranega konsolidiranega in nekonsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2021 v obliki PDF, ki je objavljeno na spletni strani družbe.

Poročilo bo objavljeno v sistemu SEONet in na spletnih straneh družbe (www.datalab.si) od 29.10.2021 dalje za obdobje najmanj 5 let.

 

 

Upravni odbor družbe Datalab d.d.

Datum: 29.10.2021