Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-699/21

GEN-I, d.o.o., Krško

Sporočilo po 51. redni seji Skupščine GEN-I, d.o.o.

Upravi družbe GEN-I, d.o.o. je z dnem 17. novembra potekel petletni mandat. Na 51. redni seji Skupščine družbe GEN-I, d.o.o. 17. novembra 2021 družbenika GEN energija d.o.o. in GEN-EL d.o.o. nista uspela doseči dogovora o imenovanju uprave za nov petletni mandat.

Do sodnega imenovanja začasne uprave ali sklenitve dogovora med lastniki bo družba GEN-I, d.o.o. poslovala in podpisovala vse dokumente po pooblastilih. Pooblastila za podpisovanje večine poslov, ki se nanašajo na redno poslovanje družbe GEN-I, d.o.o., so v obdobju do imenovanja nove uprave dobili direktorji področij. S tem bo za prehodno obdobje zagotovljena kontinuiteta izredno uspešne realizacije poslovanja v letu 2021.

Skupina GEN-I, d.o.o. prvih deset mesecev leta 2021 zaključuje rekordno, saj ji je uspelo realizirati 2,5 milijarde EUR prihodkov in ob tem 70,9 mio EUR poslovnega izida iz poslovanja (EBIT) in 57,5 mio EUR čistega poslovnega izida, s čimer je za 40,6 mio EUR presegla načrtovan čisti poslovni izid za celotno leto 2021. Presežna dobičkonosnost pozitivno vpliva tudi na donos na lastniški kapital (ROE), ki v omenjenem obdobju znaša preko 43 odstotkov in za približno 33 odstotnih točk presega zahtevano donosnost s strani SDH d.d.

Tudi v prihodnje bomo z inovativnimi pristopi sodelovali pri razvoju mednarodnega energetskega trga, delali dobro za naše odjemalce, zaposlene in družbo na sploh. Z lastnim zgledom bomo še naprej vodilni promotor zelene preobrazbe in brezogljične prihodnosti.

Vsi tekoči procesi in dejavnosti Skupine GEN-I bodo tudi v prihodnjem obdobju tekli nemoteno, saj smo se v Skupini GEN-I pravočasno odzvali ter prilagodili trenutni situaciji.

Družba GEN-I, d.o.o.
Datum: 18.11.2021