Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-724/21

KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Obvestilo o prejemu sodbe v zvezi s tožbo na ugotovitev ničnosti in podrejeno izpodbojnosti sklepov skupščine delničarjev z dne 16.07.2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, 17. člena Uredbe MAR oz. veljavne zakonodaje, družba KS NALOŽBE d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: KS Naložbe d.d.) obvešča zainteresirano javnost, da je družba dne 25. 11. 2021 od Okrožnega sodišča v Ljubljani prejela sodbo, opr. št. V Pg 1255/2020 - 14, z dne 28. 10. 2021. Sodišče je v sodbi razsodilo, da se zahtevka Miloša Fortunata na ugotovitev ničnosti in podrejeno izpodbojnosti sklepov skupščine družbe z dne 16.07.2020, zavrneta. Sodišče je še razsodilo, da mora Miloš Fortunat družbi povrniti nastale pravdne stroške. Sodba še ni pravnomočna in je zoper njo dovoljena pritožba v roku 30 dni od dneva vročitve pisnega odpravka.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 26.11.2021 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 26.11.2021