Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-57/21

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 29. 7. 2020 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 18. 11. 2021 do vključno 25. 11. 2021. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 4.587 lastnih delnic v skupni vrednosti 538.379 EUR, in sicer:

- 18. 11. 2021         510   delnic po povprečni tehtani ceni 115,05 EUR,
- 19. 11. 2021         915   delnic po povprečni tehtani ceni 115,35 EUR,
- 22. 11. 2021         940   delnic po povprečni tehtani ceni 116,28 EUR,
- 23. 11. 2021         286   delnic po povprečni tehtani ceni 117,55 EUR,
- 24. 11. 2021         921   delnic po povprečni tehtani ceni 119,12 EUR in
- 25. 11. 2021      1.015   delnic po povprečni tehtani ceni 119,73 EUR.

Posredniki pri nakupih so bili Ilirika d.d., Intercapital d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.652.294, kar je predstavljalo 5,038 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.656.881, kar predstavlja 5,052 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 26. 11. 2021 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 26.11.2021