Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-735/21

LUKA KOPER, d.d., Koper

Nerevidirano poročilo o poslovanju januar - september 2021

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje Luka Koper, d. d. objavlja nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d.d. v obdobju januar – september 2021.

Okrevanje svetovnega gospodarstva in s tem povezana večja blagovna menjava je ugodno vplivala na poslovanje Skupine Luka Koper v prvih devetih mesecih leta. Ladijski pretovor, ki je znašal 15,7 milijonov ton, je presegel količino lanskoletnega primerljivega obdobja za 6 %. Večji pretovor je vplival tudi na višje prihodke od prodaje storitev, ki so v prvih devetih mesecih leta znašali 168,2 milijona evrov. V primerjavi z enakim obdobjem lani so bili prihodki za 9 % višji, predvsem zaradi večjega števila pretovorjenih kontejnerskih enot, ki smo jih našteli 755.980 TEU oziroma 6 % več kot lani. Dobro so se odrezali tudi avtomobili, ki jih je bilo za 11 % več oziroma 474.022 kosov. Tudi pri ostalih blagovnih skupinah smo beležili rast pretovora, razen pri tekočih tovorih, kjer je še vedno čutiti močan vpliv pandemije na porabo in povpraševanje po naftnih derivatih, ter pretovor termalnega premoga, ki se zmanjšuje zaradi evropske zakonodaje, ki v prihodnjih letih predvideva popolno razogljičenje.

Tudi ostali finančni rezultati poslovanja v prvih devetih mesecih leta kažejo pozitivno rast, tako v primerjavi z lanskoletnim obdobjem kot z vidika načrta. Poslovni izid iz poslovanja brez amortizacije (EBITDA) je znašal 45,6 milijona evrov oziroma 7 % več, EBIT pa 23,4 milijona oziroma 8 % več. Čisti poslovni izid je tako znašal 22,4 milijona evrov oziroma 3 % več kot v enakem obdobju lani.

Skupina Luka Koper je dosegla dobre poslovne rezultate kljub razmeram v globalni logistiki, ki so še vedno kompleksne in nepredvidljive. Pristanišča se namreč še vedno soočamo z nerednimi prihodi kontejnerskih ladij. Delno je k temu prispevala pandemija korona virusa, ki je vplivala tako na proizvodnjo kot pretok blaga. Svoje sta prispevala energetska kriza in globalno pomanjkanje polprevodnikov, kar je prav tako zamajalo proizvodnjo po celem svetu. V Luki Koper ocenjujemo, da se razmere ne bodo še kmalu stabilizirale, zato v zadnjem četrtletju leta pričakujemo sicer nadaljnje okrevanje globalnega gospodarstva, vendar z bolj umirjeno rastjo ladijskega pretovora, tudi zaradi ponovne zaostritve pandemičnih razmer.

Informacija bo od 26.11.2021 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

Uprava družbe
Datum: 26.11.2021