Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-759/21

NLB, d. d., Ljubljana

NLB d.d., Ljubljana je z MIGA sklenila novo jamstvo za optimizacijo kapitala

V skladu s Pravili Ljubljanske borze, 17. členom Uredbe (EU) št. 596/2014 in 130. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: NLB d.d.) obvešča javnost, da je s ciljem optimizacije kapitala na konsolidirani osnovi z Multilateral Investment Guarantee Agency (v nadaljevanju MIGA; del Svetovne banke) sklenila pogodbo o zavarovanju pred tveganjem razlastitve obveznih rezerv, ki jih ima Komercijalna banka a.d. Beograd pri svoji lokalni centralni banki. Ukrep varovanja tveganja bo stopil v veljavo 30. novembra 2021 in bo znižal obseg tvegane aktive NLB d.d. na konsolidirani ravni do 216,7 milijona evrov.       

Ta objava bo dostopna na spletni strani NLB (www.nlb.si) od 30. novembra 2021 dalje za obdobje najmanj 5 let.

Odnosi z vlagatelji
NLB d.d., Ljubljana
Datum: 30.11.2021