Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-755/21

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Imenovanje člana nadzornega sveta predstavnika delavcev

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja to sporočilo:

Svet delavcev Save Re je po odstopu Mateje Živec z mesta članice nadzornega sveta predstavnice delavcev po opravljenem internem izbirnem postopku na svoji seji, ki je potekala 30. 11. 2021, imenoval novega predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu Save Re.

Za novo članico nadzornega sveta Save Re, d.d., predstavnico delavcev je svet delavcev izvolil Edito Rituper. Mandat traja od 1. 1. 2022 do 12. 6. 2023.

Edita Rituper je diplomirana ekonomistka (Univerza v Mariboru). Celotno delovno kariero je posvetila zavarovalništvu in pozavarovalništvu. Izkušnje, tudi vodstvene, je nabirala v Zavarovalnici Triglav in Vzajemni zdravstveni zavarovalnici. Zavarovalni skupini Sava se je pridružila aprila 2008. Med letoma 2008 in 2012 je delovala kot odposlanka v odvisnih zavarovalnicah v skupini (v Črni gori in Srbiji). Med letoma 2012 in 2015 je opravljala funkcijo članice uprave in od leta 2015 do 2017 funkcijo predsednice uprave v odvisni zavarovalnici Sava neživotno osiguranje (Srbija). Znotraj skupine ima tudi bogate nadzorstvene izkušnje. Od leta 2009 do sedaj je bila neizvršna članica upravnega odbora v odvisni družbi Sava osiguranje (Črna gora), kjer je opravljala tudi vlogo članice revizijske komisije. Od leta 2019 do sedaj je opravljala tudi funkcijo neizvršne članice upravnega odbora v obeh odvisnih zavarovalnicah na Kosovu. Julija 2019 se je zaposlila  v Savi Re na delovnem mestu razvojna specialistka v kabinetu uprave in skladnosti poslovanja, kjer je zadolžena za razvoj področja družbene odgovornosti in koordinacijo trajnostnega razvoja na ravni celotne skupine.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 30. 11. 2021 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Sava Re, d.d.
Datum: 30.11.2021