Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-61/21

PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Obvestilo o spremembi deleža lastnih delnic

Družba SKUPINA PRVA, d.d., na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU, 148. in 150. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI-1 in skladno z Programom odkupa lastnih delnic razreda A z oznako PPDM z dne 20.06.2017, objavlja v priponki obvestilo o spremembi deleža lastnih delnic.


Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh SKUPINA PRVA, d.d. (www.prvagroup.eu) in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe SKUPINA PRVA, d.d.
Datum: 10.12.2021