Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-778/21

TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi

117. seja nadzornega sveta z dne 14. decembra 2021

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, objavlja:

Nadzorni svet družbe Terme Čatež d.d. se je na svoji 117. seji, dne 14. decembra 2021, seznanil z rezultati poslovanja družbe v obdobju januar – oktober 2021, s postopki prodaje poslovno nepotrebnega premoženja ter z načrtom družbe za leto 2022.

Vpogled v današnjo objavo bo dostopen javnosti od trenutka objave na SEOnetu Ljubljanske borze, tudi na spletni strani www.terme-catez.si za obdobje najmanj 5 let od datuma objave, pod naslovom:

 

O podjetju – medijsko središče – sporočila za javnost

Uprava družbe
Datum: 14.12.2021