Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-799/21

KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana

Obvestilo o 6. seji nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Seja nadzornega sveta družbe KOMPAS SHOP d.d. je potekala dne 23.12.2021. Nadzorni svet je potrdil zapisnik predhodne seje, preučil pogodbo o zaposlitvi direktorja ter podal soglasje k sklenitvi prenovljene pogodbe o zaposlitvi, se seznanil z realizacijo Pogodbe o nakupu in prenosu poslovnega deleža ter se seznanil s poročilom uprave.

Informacija bo od 23.12.2021 dalje objavljena tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si, za obdobje najmanj pet let.

Direktor družbe
Datum: 23.12.2021