Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-820/21

INTEREUROPA, d.d., Koper

Imenovanje novega predsednika uprave družbe Intereuropa d. d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba INTEREUROPA, d. d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe Intereuropa d. d. je na svoji seji, 29. decembra 2021 za novega predsednika uprave družbe Intereuropa d. d. imenoval g. Damijana Vajsa, ki štiriletni mandat nastopi 1. januarja 2022. G. Damijan Vajs je večino svoje kariere posvetil delu v komerciali in logistiki in ima na logističnem področju 12 let delovnih izkušenj. V Skupini Pošta Slovenije deluje 8 let, od tega 6 let kot poslovodnik odvisne družbe PS Logistika d. o. o. V upravi Intereurope d. d. ostaja dosedanji namestnik predsednika uprave Intereurope g. Marko Rems.

Ob današnjem imenovanju je g. Damijan Vajs poudaril:«Ob prevzemu funkcije predsednika uprave družbe Intereuropa d. d. se g. Marku Cegnarju zahvaljujem za dosedanje vodenje Intereurope. Funkcijo predsednika uprave prevzemam s polno odgovornostjo in zavedanjem o pomembnosti storitev, ki jih Skupina Intereuropa preko mreže dvanajstih odvisnih družb v devetih državah JV Evrope in Ukrajine zagotavlja svojim kupcem. Sledil bom že začrtanemu Strateškemu razvojnemu programu Skupine Intereuropa do leta 2025 ter si prizadeval za njeno nadaljnjo rast in razvoj znotraj Skupine Pošta Slovenije.«

 

Javna objava bo objavljena na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa na naslovu www.intereuropa.net najmanj 5 (pet) let od datuma objave.

 


                                                                                    

 

Nadzorni svet družbe Intereuropa d.d.
Datum: 29.12.2021