Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-14/22

SID banka, d. d., Ljubljana

Objava finančnega koledarja za leto 2022

 

VRSTA OBJAVE

PREDVIDENI DATUM OBJAVE*

Letno poročilo SID banke za leto 2021**

 21. april 2022

Sklic skupščine delničarjev

 31. maj 2022

Razkritja po 3. stebru na dan 31. 3. 2022

 15. junij 2022

Skupščina delničarjev

 6. julij 2022

Objava sklepov skupščine delničarjev in poročila o prejemkih

 7. julij 2022

Razkritja po 3. stebru na dan 30. 6. 2022

 14. oktober 2022

Razkritja po 3. stebru na dan 30. 9. 2022

 15. december 2022

* Morebitne spremembe datumov objav bodo objavljene na spletni strani SID banke.

** Sestavni del letnega poročila so razkritja po 3. stebru po stanju na dan 31.12.2021.

 

SID banka, d.d., Ljubljana
Datum: 17.01.2022