Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-17/22

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Sava Re, d.d., je 18. 1. 2022 s strani notarske pisarne prejela Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani o vpisu spremembe podatkov v sodni register, št. sklepa Srg 2022/105 z dne 3. 1. 2022.

V skladu s sklepom št. Srg 2022/105 se v sodni register z dnem 1. 1. 2022 vpiše izbris članice nadzornega sveta Save Re, d.d., Mateje Živec.

Na podlagi sklepa sodišča je v sodni register kot nova članica nadzornega sveta Save Re, d.d., od 1. 1. 2022 vpisana Edita Rituper.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 18. 1. 2022 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Sava Re, d.d.
Datum: 18.01.2022