Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-23/22

Equinox d.d.

Objava prospekta za uvrstitev delnic EQNX v trgovanje na organiziranem trgu

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba EQUINOX NEPREMIČNINE d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »Equinox« ali »družba«), objavlja naslednje obvestilo:

Družba na podlagi odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) z opr. št. 40200-3/2021-13 z dne 13. 1. 2022, s katero je ATVP potrdila prospekt za uvrstitev delnic z oznako EQNX družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. v trgovanje na organiziranem trgu, objavlja Prospekt za uvrstitev delnic v trgovanje na organiziranem trgu, kot izhaja iz priloge.

Navedeni dokument je objavljen tudi na spletnih straneh družbe na naslovu: https://equinox.si/vlagatelji/

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 21.01.2022