Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-31/22

KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Obvestilo o prejemu pritožbe zoper sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. V Pg 1255/2020 - 14, z dne 28. 10. 2021

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, 17. člena Uredbe MAR oz. veljavne zakonodaje, družba KS NALOŽBE d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: KS Naložbe d.d.) obvešča zainteresirano javnost, da so pooblaščenci družbe dne 21. 1. 2022 prejeli pritožbo zoper sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. V Pg 1255/2020 - 14, z dne 28. 10. 2021, o kateri je družba javnost obvestila z obvestilom z dne 26. 11. 2021. Pooblaščenci družbe bodo v zakonskem roku odgovorili na pritožbo. Družba bo zainteresirano javnost še naprej obveščala o nadaljnjem poteku predmetnega pravdnega postopka.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 25. 1. 2022 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 25.01.2022