Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-59/22

SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana

Podpis dolgoročne sindicirane pogodbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana, obvešča, da je Skupina SIJ v sodelovanju z Novo Ljubljansko banko d.d., Ljubljana (NLB) uspešno zaključila dolgoročno financiranje in s tem utrla pot za nadaljnji uspešni razvoj največje jeklarske skupine v Sloveniji.

Sindikat devetih tujih in domačih bank pod vodstvom NLB kot organizatorja in agenta je z največjima jeklarskima družbama Skupine SIJ, SIJ Acronijem in SIJ Metalom Ravne, podpisal novo sedemletno sindicirano pogodbo v vrednosti 230 milijonov evrov za refinanciranje obstoječega portfelja posojil, zagotavljanje dodatnih likvidnostnih rezerv za dolgoročni razvoj Skupine SIJ ter financiranje investicij za izboljšanje okoljske učinkovitosti. Naložbeni projekti Skupine SIJ so skladno s strategijo do leta 2025 usmerjeni v povečanje učinkovitosti proizvodnje in trajnostni razvoj, predvsem v okoljske projekte, delovanje po principih krožnega gospodarstva in energetsko učinkovitost.

Poleg NLB d.d. kot organizatorja in agenta so v konzorciju bank sodelovale še Nova Kreditna banka Maribor d.d., SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d, Ljubljana, SKB banka d.d. Ljubljana, Erste Group Bank AG, Banka Sparkasse d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., UniCredit Banka Slovenija d.d. in Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD), kar je pomemben indikator zaupanja bank v poslovanje in usmeritev Skupine SIJ k trajnostni gospodarski rasti. EBRD namreč v sindiciranem posojilu sodeluje s 25 milijoni evrov za podporo projektov Skupine SIJ, ki bodo dodatno zmanjšali njen vpliv na okolje.

Igor Malevanov, podpredsednik in izvršni direktor za finance, Skupina SIJ, je ob tem povedal: »Cenimo zaupanje konzorcija bank v poslovni model Skupine SIJ in smo hvaležni za podporo naši razvojni usmeritvi v učinkovito in trajnostno poslovanje. Novo posojilo skupaj z že izdanimi obveznicami in komercialnimi zapisi obema jeklarskima družbama in celotni Skupini SIJ zagotavlja dolgoročno financiranje in stabilnost, ki jo potrebujemo za rast in razvoj skladno z našo strategijo do leta 2025.«

Skupina SIJ se tako uvršča med najbolj aktivne in prepoznavne gospodarske družbe na domačem bančnem in kapitalskem trgu, ki uživa tudi močno zaupanje vlagateljev.

Andrej Lasič, pomočnik uprave NLB za korporativno in investicijsko bančništvo, poudarja: »NLB že dolga leta organizira različne načine financiranja Skupine SIJ glede na njene potrebe in zmožnosti ter glede na razmere na kapitalskih trgih. Tako je po uspešni organizaciji dodatne izdaje obveznic družbe SIJ d.d. v vrednosti 13 milijonov evrov in komercialnih zapisov v vrednosti 30 milijonov evrov decembra lani (v času pandemije skupaj preko 136 mio evrov) z organizacijo tega posojila NLB znova potrdila, da ostaja dolgoročna glavna partnerska banka Skupine SIJ, ene od pomembnih evropskih poslovnih skupin na področju jeklarstva, ki ima vodilne tržne deleže v Evropski uniji in oskrbuje nišne jeklarske trge.«

 

Predmetno obvestilo je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ d.d. na naslovu: http://www.sij.si/ in bo tam na voljo še najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe SIJ d.d.
Datum: 14.02.2022
Pripeti dokumenti:  Sporočilo za javnost