Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-18/22

MELAMIN, d.d., Kočevje

Obvestilo o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic

Na podlagi 148. in 149. člena v zvezi z drugim odstavkom 140. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 - popr., 66/19, 49/20 - ZIUZEOP, 123/21) družba Melamin d.d. Kočevje objavlja naslednje sporočilo:

Družba Melamin d.d. Kočevje je skladno s sklepom skupščine z dne 27.08.2020 zmanjšala osnovni kapital iz 1.875.966,24 EUR na 1.725.395,88 EUR. Zmanjšanje osnovnega kapitala je bilo vpisano v sodni register dne 22.02.2022.

Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala se je dne 01.03.2022 izvedel izbris 36.108 lastnih delnic družbe Melamin d.d. Kočevje z oznako MKOG. Skupno število navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako MKOG se je z umikom lastnih delnic zmanjšalo iz 449.872 na 413.764 delnic z oznako MKOG. Ker ima vsaka delnica en glas, je skupno število glasovalnih pravic enako 413.764 pri čemer družba iz lastnih delnic ne more uveljavljati glasovalnih pravic.

Družba Melamin d.d. Kočevje po izbrisu ne razpolaga z delnicami družbe Melamin d.d. Kočevje.

Obvestilo bo od 01.03.2022 dalje in za obdobje najmanj deset let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.melamin.si.

Direktor družbe
Srečko Štefanič
Datum: 01.03.2022
Pripeti dokumenti:  Obvestilo